” PRAGNĘ ” *

To ja jestem Twoja połową , TY zaś dopełnieniem mym  , 
Poszłabym wszędzie za Tobą , poszłabym  , 
Patrzę na Twe szlachetne serce , na postawę Twą , 
Patrzę i podziwiam , i czuję jakbyśmy się znali nie tylko stąd , 
Wybraliśmy się wzajemnie i pokochali też , 
Tak mocno ukochałam Ciebie , 
         - tak mocno – wiesz .

Pragnę być przy Tobie blisko , 
Pragnę patrzeć w oczy Twe , 
Pragnę kochać Cię nad wszystko , 
Pragnę Ciebie – pragnę – wiesz , 
Pragnę słuchać Twego głosu , 
Pragnę słuchać myśli Twych , 
Pragnę stać przy Twoim boku , 
Pragnę wszystko – co Tobą jest , 
Przyjmij mą miłość ukochany mój , 
Bo ja składam życie u Twych stóp , 
Ofiaruję Ci siebie do końca mych dni , 
Bo kocham , bo pragnę , bo ufam Ci .

Wiem , że mnie słyszysz , wiem , że kochasz mnie , 
Szczerze i mocno tak – jak ja Ciebie , 
Nasza miłość przetrwa każde zło , 
Bo to miłość prawdziwa , bo to samo piękno .

Kiedyś z tkliwością wspominać będziemy te przeżyte chwile , 
Będziemy o nich głośno mówić bardzo mile , 
Bo one będą wykładnią miłości naszej gorącej , 
Miłości pięknej , niepowtarzalnej i przejmującej .

01-02 październik 2014